Fiscaal nummer: 8520 73 550

Bestuurders Stichting Synagoge Coevorden
Voorzitter: Jacoba Wilhelmina Hein
Secretaris: Barend Faddegon (Riedtal 3, 49843 Uelsen (D))
Penningmeester: Erik Jan Dam
Leden: Bep Braam, Gerhard van den Hoven en Dirkje Mulder-Boers

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden.

2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Toelichting op Jaarrekening 2019
Zowel de jaarrekening als de toelichting daarop zijn door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 20 januari 2020

2018
Balans en exploitatie 2018
Jaarverslag 2018

2017
Balans en exploitatie 2017
Toelichting op het financiële jaarverslag

Beleidsplan Stichting Synagoge Coevorden