Fiscaal nummer: 8520 73 550

Bestuurders Stichting Synagoge Coevorden
Voorzitter: Ernst Rosenbaum
Secretaris: Barend Faddegon (Riedtal 3, 49843 Uelsen (D))
Penningmeester: Ben Kuiper
Leden: Henk Dijkema en Dirkje Mulder-Boers

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden.

Jaarverslag 2016

Balans en exploitatie Synagoge 2016

Beleidsplan synagoge Coevorden

Financieel jaarverslag 2015