Fiscaal nummer: 8520 73 550

Bestuurders Stichting Synagoge Coevorden
Voorzitter: vacature
Secretaris: Barend Faddegon (Riedtal 3, 49843 Uelsen (D))
Penningmeester: Ben Kuiper
Leden: Bep Braam, Gerhard van den Hoven en Dirkje Mulder-Boers

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden.

Balans en exploitatie 2018
Jaarverslag 2018

Balans en exploitatie 2017

Toelichting op het financiële jaarverslag

Beleidsplan Stichting Synagoge Coevorden