Op donderdag 12 januari 2017 werd het Comité van aanbeveling voor de Stichting Synagoge Coevorden (SSC) geïnstalleerd. Dit Comité bestaat uit personen die zeer betrokken zijn in het maatschappelijk veld, politiek en bedrijfsleven. Met hun inzet en betrokkenheid leveren zij een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de SSC.

2017-1-12-bestuur-en-cva-bijeen

De tastbare nalatenschap van de Joodse gemeenschap is bewaard gebleven in o.a. het Joods erfgoed van Coevorden, zoals de Synagoge, de Joodse begraafplaats, boeken, archieven en verhalen. Dit erfgoed maakt ons bewust van de religieuze en culturele geschiedenis van de Joodse gemeenschap, die zo nauw verweven was met de Drentse samenleving. Dit erfgoed behoort herkenbaar te zijn voor een breed publiek. Het moet beschreven en beschermd worden.

2017-1-12-mevr-koster-biedt-ernst-boek-emlichheim-aan

Het comité van aanbeveling bestaat uit onderstaande personen, die van harte bereid gevonden zijn de doelstellingen van de stichting te ondersteunen.

B.J. Bouwmeester: Burgemeester gemeente Coevorden
T. Tjepkema: Pastoor te Coevorden
G.P. Kuijpers: Voorganger Evangelische gemeente ‘De Fontein
R. Lubbers-Hilbrands: Partner Deloitte
B. Blog: Directeur transportbedrijf
D. Kösters: Burgemeester Emlichheim
H. Jumelet: Gedeputeerde provincie Drenthe