Mystiek  van het Hebreeuws
Het woord Kabbala roept  bij mensen soms de wonderlijkste associaties op. Van een onbegrijpelijk spel met Hebreeuwse letters en getallen tot en met het idee van een Joodse esoterische wijsheidsleer vol oncontroleerbare uitspraken over de betekenis van de wereld om ons heen. Nog weinigen beseffen dat er al jaren een  bloeiende tak van wetenschap bestaat, die probeert in kaart te brengen  wat er aan tradities in onze Westers cultuur rond dat woordje Kabbala is gegroeid.

De Joodse bijbel, de TeNaCH, het Oude Testament, is geschreven in het Hebreeuws, een taal die tweeëntwintig letters kent. Deze letters spelen in de verschillende stromingen van de Joodse mystiek, zoals Kabbala en Chassidisme, een belangrijke rol. Aan iedere letter zijn meerdere betekenissen verbonden en vaak ook meerdere verhalen.

In ons museum zijn 15 schilderijen van schilder/theoloog/mysticus Ruud Bartlema uit Amsterdam te bewonderen tot eind september 2021.