Stichting Synagoge Coevorden heeft samen met Stichting Drents Monument, provincie Drenthe en de gemeente Coevorden zich ingezet om de voormalige synagoge en het Rabbihuis te behouden voor de komende generaties. In de synagoge is een vaste tentoonstelling ingericht over ‘het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ en er komen regelmatig wisseltentoonstelling.

Er worden naast herdenkingsbijeenkomsten ook muziekvoorstellingen, theater opvoeringen en lezingen georganiseerd. Er wordt een documentatieafdeling opgebouwd waarin de geschiedenis van het Joodse leven te zien en te beluisteren is.

Het centrum voor het Joodse leven in Drenthe en omgeving draait in zijn geheel op vrijwilligers: zoals het bestuur, gastvrouwen en heren, maar ook voor het documentatiecentrum.

Stichting Synagoge Coevorden is voor een groot gedeelte afhankelijk van sponsors en giften en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).