Mechajee Hameetiem
Op donderdag 29 augustus 2019 is de geheel verbouwde bovenverdieping van de leraarswoningwoning naast de synagoge weer in gebruik genomen en vanaf die datum is daar de tentoonstelling Mechajee Hameetiem, die de doden doet herleven, te zien. De bovenverdieping en de tentoonstelling zijn geopend door Jan Zwiers, wethouder van de gemeente Coevorden en Arthur Vis, ambassadeur voor SSC bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen en omgeving.

Op de tentoonstelling zijn veel unieke Joodse voorwerpen te zien die te maken hebben met sterven, dood en begrafenisrituelen in de Joodse samenleving. Daarnaast zijn alle Joodse begraafplaatsen in Drenthe gefotografeerd en van Neuenhaus, Duitsland. Van de begraafplaatsen is een collage te zien op de tentoonstelling. Ook zal uitleg worden gegeven over de symbolen die op de grafstenen staan.

In de hele wereld hebben mensen hun eigen symbolen en rituelen rond het sterven en de dood. De symbolen rond de dood zijn in het Jodendom aangepast aan de Joodse levensopvatting en dan met nadruk op ‘leven’. Het Jodendom gaat ervan uit dat het leven oneindige waarde heeft. Het aardse leven is niet alles, het is slechts een voorbereiding in het voorportaal en die voorbereiding moet goed zijn.

Een begraafplaats is voor de Joden geen griezelig oord, maar de ‘woning der graven’ en moet met eerbied worden betreden en onderhouden. Het gemaaide gras wordt niet verwijderd, maar bij elkaar geharkt en moet vergaan op de begraafplaats. Een dode wordt met rust gelaten. Het graf wordt niet geruimd om weer opnieuw te worden gebruikt. Een Joodse begraafplaats ligt in ‘ongereptheid’ te wachten op het ‘einde der dagen’. Joodse begraafplaatsen worden regelmatig bezocht, het betekent dan dat men op bezoek gaat bij de overledene om voor zijn/haar zielenheil te bidden.

De tentoonstelling is te zien tot en met zaterdag 28 december 2019.

<< Terug