In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 vond de grote razzia van het Noorden plaats. Na die nacht had Coevorden 42 lege voordeuren. Daarom zijn op zondag 3 oktober opnieuw Stolpersteine gelegd in Coevorden. Het aantal gelegde Stolpersteine komt hiermee op 58 en gelukkig konden nu wel familieleden aanwezig zijn.

De middag begon in het synagoge-museum, waar de aanwezigen welkom werden geheten door voorzitter Wil Hein en waar na afloop de mensen konden bijpraten.

Kerkstraat 38
Lazarus Nieweg, geboren op 11 oktober 1869, vermoord op 22 oktober 1942, Auschwitz.
Rosette Nieweg-Meijer, geboren op 8 december 1868, vermoord op 22 oktober 1942, Auschwitz.
Mozes Jacob van Coeverden, geboren op 26 januari 1910, vermoord op 20 maart 1943 te Sobibor.
Gesina van Coeverden-Nieweg, geboren op 29 juli 1906, vermoord op 22 oktober 1942, Auschwitz.
Joël Lazarus van Coeverden, geboren op 7 september 1940, vermoord op 22 oktober 1942, Auschwitz.

Lazarus was 66 jaar toen hij koster van de synagoge werd en in het huis naast de synagoge kwam wonen met zijn vrouw Rosette en dochter Gesina. Gesina trouwde in 1939 met Mozes Jacob van Coeverden. Mozes was koopman, maar werd de karimata van Coevorden genoemd (naar een baggerschip dat zocht naar schatten van gezonken schepen voor de kust van Nederland). Mozes was namelijk handelaar in goud en zilver. In september 1940 werden Mozes en Gesina verblijd met de geboorte van hun zoon Joël Lazarus.

In de nacht van 2 op 3 oktober zijn Lazarus, Rosette, Gesina en de kleine Joël Lazarus uit hun huis gehaald en naar Westerbork gebracht. Op 19 oktober 1942 gingen zij alle vier op transport naar Auschwitz en zijn daar 3 dagen later vermoord. Lazarus en Rosette waren 73 jaar, hun dochter Gesina was 36 jaar en de kleine Joël Lazarus was 2 jaar oud.

Mozes Jacob was al op 24 september 1942 naar het werkkamp Coenraad te Rouveen getransporteerd. Daarvandaan ging hij naar het kamp Arriën te Ommen en werd hij eind november weer vrijgelaten. Hij kwam terug naar Coevorden en ging weer in zijn huis wonen, maar op 9 maart 1943 wordt hij toch nog naar Westerbork gebracht en 8 dagen later moet hij op transport naar Sobibor. Daar wordt hij op 20 maart 1943 vermoord. Mozes Jacob was 33 jaar.

Kerkstraat 29
Rika van Coeverden-van Coeverden, geboren 25 maart 1879, vermoord op 29 oktober 1942, Auschwitz.
Julius van Coeverden (zoon van Rika), geboren 12 oktober 1920, vermoord op 16 juli 1943, Sobibor
Julius van Coeverden (neef van Rika), geboren 5 september 1904, vermoord op 9 oktober 1942, Mauthausen
Mathilda Frenk-van Tijn, geboren 22 juni 1858, vermoord  26 oktober 1942, Auschwitz.

Neef Julius was handelsreiziger en wilde zich niet zonder verzet overgeven aan de nazi’s. Hij weigerde de gele Davidster te dragen, werd gearresteerd op last van de burgemeester van Emmen en ging via kamp Amersfoort naar het concentratiekamp Mauthausen waar hij op 9 oktober 1942 werd vermoord. Julius was 38 jaar. Zijn naam is terug te vinden op de herdenkingsplaat in Mauthausen.

Rika en Mathilde, beiden weduwe, deelden samen de woning met de zoon en neef van Rika. In de nacht van 2 op 3 oktober zijn Rika en Mathilda uit hun huis gehaald en naar Westerbork getransporteerd. Een ooggetuige vertelde: ‘Ik zie de oude dames van Coeverden nog huilend door de straat lopen’. Mathilde ging als eerste, op 23 oktober 1942, op transport naar Auschwitz, waar zij 3 dagen later is vermoord. Zij was 84 jaar. Rika ging op 26 oktober 1942 op transport naar Auschwitz waar zij eveneens bij aankomst op 29 oktober werd vermoord. Zij was 63 jaar.

Zoon Julius moest zich op 17 juli 1942 melden voor het werkkamp te Linde. Nog diezelfde nacht moesten alle mannen zo’n 13 kilometer lopen naar Hoogeveen waar ze met de trein naar Westerbork zijn gebracht. Vandaar ging hij op transport naar Sobibor waar hij op 16 juli 1943 werd vermoord. Julius was 22 jaar.

Kasteel 25
Bernard van Coevorden, geboren 16 april 1876, vermoord op 5 november 1942, Auschwitz.
Henderina Frederika van Coevorden- Engers, geboren 7 mei 1881, vermoord op 5 november 1942, Auschwitz.
Louis van Coevorden, geboren 31 juli 1910, vermoord op 31 maart 1943, Midden Europa.

Bernard had samen met zijn broer Ernst de zaak van hun ouders over genomen in de Freisschestraat. Zij stonden bekend als goede, vakbekwame zakenlui. De zaak, winkel en kleermakerij, bezat voldoende vakkundig personeel, waardoor de broers vaak samen op zakenreis gingen.

Zoon Louis was van beroep Reiziger in parfumerieën en Toiletartikelen. Hij is in de oorlog getrouwd met Henriette Dora van Lelijveld uit Den Haag. Volgens de stamkaart van Westerbork woonde het echtpaar in Den Haag maar was Louis tijdens de beruchte nacht van 2 op 3 oktober 1942 bij zijn ouders op bezoek en is hij samen met hen weggevoerd naar kamp Westerbork.

Bernard en Hendrina gingen eind oktober 1942 op transsport naar Auschwitz, waar zij op 5 november 1942 zijn vermoord. Bernard was 66 jaar en Henderina was 61 jaar.

Louis ging 2 november op transport naar Auschwitz en hij is bij Kosel uit de trein gehaald en te werk gesteld in een van de vele nazi-werkkampen. Hij is vermoord op 31 maart 1943 op een onbekende plaats in Midden Europa. Hij was 32 jaar.

Juli 2021
Op dinsdag 6 juli zijn 9 Stolpersteine gelegd in Coevorden waardoor het totale aantal gelegde Stolpersteine op 47 komt. Helaas konden familieleden niet aanwezig zijn, maar ze hebben ons laten weten dat ze later dit jaar een bezoek aan Coevorden en de Stolpersteine zullen brengen.

In de synagoge te Coevorden werd stil gestaan bij alle Joodse inwoners uit deze plaatst die in 1942 uit hun huizen zijn gehaald. Er was speciaal aandacht voor de vermoorde mensen waarvoor de Stolpersteine werden gelegd

Aleida Kramerstraat 22
Wilhelmina van Coeverden-van der Wijk, geboren 4 februari 1912, vermoord 11 juni 1943, Sobibor.
Jeannette van Coeverden, geboren 17 december 1937, vermoord 11 juni 1943, Sobibor.

Wilhelmina was getrouwd met Maurits Jacob van Coeverden die in het werkkamp te Linde zat. In de nacht van 2 op 3 oktober zijn Wilhelmina en haar dochtertje Jeanette uit hun huis gehaald en naar Westerbork gebracht. Zij zouden daar weer herenigd worden als gezin. Dat gebeurde ook, maar was van korte duur. Maurits werd op 19 februari 1943 doorgestuurd naar Moerdijk waar hij tankgrachten moest graven. Hij overleefde de Holocaust. Wilhelmina en Jeannette werden begin juni 1943 doorgestuurd naar Sobibor waar ze werden vermoord. Wilhelmina was 31 jaar en Jeannette was 5 jaar.

Aleida Kramerstraat 15
Abraham Krammer, geboren 26 juli 1899, vermoord op 2 april 1943, Sobibor.
Mietje Krammer-Nord, geboren 2 mei 1906, vermoord op 2 april 1943, Sobibor.
Betje Krammer, geboren 23 juli 1933, vermoord op 2 april 1943, Sobibor.
Mietje Krammer, geboren 27 april 1937, vermoord op 2 april 1943, Sobibor.

Abraham was ambtenaar bij de PTT. Hij heeft in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle gewerkt. Nadat het hele gezin in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 uit hun huis was gehaald en naar Westerbork was getransporteerd, heeft de directie van de PTT nog geprobeerd om vrijstelling voor het gezin te krijgen. Dit is echter niet gelukt. In maart 1943 gingen zij op transport naar Sobibor. Het hele gezin is bij aankomst op 2 april 1943 vermoord. Abraham was 43 jaar, Mietje was 36 jaar, Betje was nog geen 10 jaar en haar zusje Mietje was nog maar 5 jaar.

Van Heutszsingel 45 (nu 41)
Estella Meiboom-Hompes, geboren 26 augustus 1865, vermoord 15 oktober 1942, Auschwitz.
Mietje Meiboom, geboren 1 oktober 1891, op 15 oktober 1942, Auschwitz.

Estella was de weduwe van L. Meiboom en zij schonk de Joodse gemeenschap in Coevorden het Metaheerhuisje op de begraafplaats, als herdenking aan haar echtgenoot.
Mietje kon goed piano spelen en was een ondernemende vrouw. Eind jaren 1920 kocht zij een auto, een Fordje. Het was een tweezitter en zij nodigde gelijk haar vriendin, mevrouw Beld, en diens dochter Marjo uit voor een ritje. De beide dames gingen voorin zitten en Marjo achterin waar koffers geplaatst konden worden. Dat was een hele belevenis voor de dames, tot ze vast kwamen te zitten op een brug in Coevorden. Gelukkig kwam het gezelschap met de schrik vrij.
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zijn moeder en dochter uit hun huis gehaald en naar Westerbork getransporteerd. Twee weken later, op 15 oktober 1942, zijn ze alle twee in Auschwitz vermoord. Estella was 77 jaar en Mietje was 51 jaar.

Frieschestraat 29
Coos van Coevorden, geboren 17 april 1876, vermoord 20 maart 1943, Sobibor.

Coos was geboren in Emlichheim, Duitsland, en woonde bij zijn broer en schoonzus in huis. Coos was handelaar in galanterieën en hielp daarmee zijn broer die een winkel in galanterieën had.
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 is de broer van Coos, Louis, uit zijn huis gehaald en naar Westerbork gebracht. Hij mocht op 12 november weer naar Coevorden omdat hij met een niet-Joodse vrouw was getrouwd. Het gezin van Louis heeft de oorlog overleeft.
Coos was op 2 oktober 1942 ziek en is daarom pas later die maand naar Westerbork vervoerd. Hij had minder geluk dan zijn broer. Hij ging half maart 1943 op transport naar Sobibor en werd bij aankomst vermoord. Coos was 66 jaar.