Fiscaal nummer: 8520 73 550

Bestuurders Stichting Synagoge Coevorden
Voorzitter: Wil Hein
Secretaris: Gerard van den Hoven
Penningmeester: Erik Jan Dam
Leden: Barend Faddegon, Bep Braam en Dirkje Mulder-Boers

Het contact met de secretaris loopt via adres:
Kerkstraat 36
7741 JC Coevorden
E-mailadres: secretaris@synagoge-coevorden.nl

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden.

2020
Jaarverslag 2020
Balans en exploitatie 2020

2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Toelichting op Jaarrekening 2019
Zowel de jaarrekening als de toelichting daarop zijn door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 20 januari 2020

2018
Balans en exploitatie 2018
Jaarverslag 2018

Overig
Beleidsplan Stichting Synagoge Coevorden
Ingevuld standaardformulier ANBI