Fiscaal nummer: 8520 73 550

Bestuurders Stichting Synagoge Coevorden
Voorzitter: vacature
Secretaris: Gerard van den Hoven
Penningmeester: Erik Jan Dam
Leden: Barend Faddegon, Geke Koopal en Dirkje Mulder-Boers

Het contact met de secretaris loopt via adres:
Kerkstraat 36
7741 JC Coevorden
E-mailadres: secretaris@synagoge-coevorden.nl
Bankrekening: NL07 RABO 0302 7535 16 t.n.v. Stichting Synagoge Coevorden

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden.

2023
Jaarverslag 2024
2023 Balans en exploitatie 2023 met toelichting

2022
Jaarverslag 2022
Balans en exploitatie 2022 met toelichting

2021
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021 en toelichting

2020
Jaarverslag 2020
Balans en exploitatie 2020

2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Toelichting op Jaarrekening 2019
Zowel de jaarrekening als de toelichting daarop zijn door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 20 januari 2020

Overig
Beleidsplan Stichting Synagoge Coevorden
Ingevuld standaardformulier ANBI