Tijdens de vriendenbijeenkomst heb ik het er over gehad: lijfrente schenking en ANBI. Onze stichting is een ANBI (RSIN 852073550) Dit betekent dat u ons kan steunen door met ons een zogenaamde lijfrente overeenkomst aan te gaan. U dient dan minimaal 5 jaren achtereenvolgens een vast afgesproken bedrag aan ons te schenken. Dit wordt vastgelegd via de belastingdienst in een zogenaamde lijfrente overeenkomst. Steunt u ons door middel van een lijfrente dan is voor u deze gift volledig aftrekbaar bij de berekening van uw persoonlijk belastbaar inkomen. Uw netto voordeel is dus afhankelijk van de belastingschijf waarin uw valt.

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld. Stel u schenkt € 384,00 per jaar en u valt in de 42% schijf dan ontvangt u ongeveer € 140,00 terug van de belastingdienst. Per saldo betaalt u dan dus
€ 244,00

Vroeger kon deze schenking alleen plaatsvinden met tussenkomst van een notaris. Vormvereiste was een notariële akte. Gelukkig hoeft dat niet meer. Heeft u belangstelling om op deze wijze te schenken aan de stichting laat ons dat dan weten. Wij zullen u dan de formulieren toesturen en uw aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Makkelijker kunnen wij het niet voor u maken…

Rekeningnummer: NL07 RABO 0302 7535 16

Ernst Rosebaum, notaris te Emmen