Op woensdag 7 juni was de pers uitgenodigd door SSC om een kijkje te komen nemen in de synagoge. Tevens zijn de plannen voor de verbouwing en de in te richten tentoonstelling uitgelegd waarbij de nadruk ligt op het ‘verhaal van het joodse leven in Drenthe’. Daarnaast is er aandacht besteed aan de herdenkingsmaand in oktober van 2017. De aanwezige pers was erg ingenomen met dit ‘persmoment’ en de inlichtingen die zij uit de eerste hand kregen. Naar aanleiding van deze voorlichtingsbijeenkomst heeft het Dagblad van het Noorden onderstaand artikel geplaatst in de krant van vrijdag 9 juni 2017.

Artikel Dagblad van het Noorden van 9 juni 2017