schenkingen1Van Gerrit Kleis mochten wij de inhoud van een Mezoeza ontvangen die afkomstig is van een Joods huis aan de Friese straat. Dit stukje perkament willen wij tentoonstellen in een vitrine en daarom zijn we nog op zoek naar een oude complete Mezoeza, tekstkokertje plus perkament, om aan de deurpost te bevestigen.

Wat is een Mezoeza
Mezoeza betekent letterlijk: deurpost in het Hebreeuws. Het is eschenkingen2en tekstkokertje dat volgens traditioneel Joodsgebruik op deurposten wordt aangebracht. Zie hier voor uitleg over en de tekst van de Mezoeza.

Boeken
schenkingen3Van Leendert Koppens ontvingen wij de eerste uitgaven van de boeken ‘Joodsche Riten en Symbolen’, geschreven door rabbijn S. Ph. De Vries Mzn in 1927 en een Sidur Ha’Chidush of te wel ‘Sidur van Vernieuwing’ in het Hebreeuws en Nederlands. Hiermee is een begin gemaakt voor onze bibliotheek die wij willen aanleggen. De foto is gemaakt door Hanneke Schaapman.

Onze dank voor alle schenkingen is uiteraard bijzonder groot.