Op woensdag 15 maart 2017 is de eerste ‘Vrienden van de synagoge’-avond gehouden. Ondanks dat het tevens de verkiezingsdag voor de Tweede Kamer was, was de opkomst goed te noemen. Circa 30 vrienden bezochten de avond om geïnformeerd te worden over de toekomst van de voormalige synagoge en onder de aanwezigen bevonden zich ook vrienden van het Günther Frankhaus uit Neuenhaus. Een van de eerste vrienden, Cees Admiraal, opende de avond en sprak de verwachting uit dat dit het begin was van een nieuwe traditie.

Daarna sprak voorzitter Ernst Rozenbaum over het belang van vrienden voor SSC. Vrienden zijn voor het verwezenlijken van de toekomst plannen voor de synagoge van Coevorden van groot belang: vrienden creëren een breed draagvlak en dragen financieel hun steentje bij. Omdat SSC is toegelaten als Culturele ANBI, zijn giften fiscaal aftrekbaar en dus ook de vriendenbijdrage.

Wilt u meer weten over Vrienden van de Synagoge, klik dan hier..

Vervolgens presenteerde Barend Faddegon de toekomstplannen voor de voormalige synagoge. Hierbij kwam de herinrichting aan bod van zowel de sjoel als de Rabbiwoning en werd alvast een vooruitblik geworpen op de tentoonstelling ‘Het Joodse leven in Drenthe en de grensstreek’ en werd nog eens benadrukt hoe bijzonder het gebouw in Coevorden is. Het is namelijk de enige voormalige synagoge met een Rabbiwoning in geheel Drenthe.

Tot slot besteedde Dirkje Mulder-Boers aandacht aan de herdenkingsmaand die voor oktober 2017 op het programma staat. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat alle Joden uit Drenthe naar kamp Westerbork zijn gebracht waarvan velen binnen een maand naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor werden getransporteerd waar zij de dood vonden. Samen met vele organisaties in en om Coevorden zal de hele maand oktober aandacht worden besteed aan deze gruweldaad uit de geschiedenis. Het bestuur wil de herdenkingsmaand graag afsluiten met het leggen van tenminste 10 Stolpersteine. Hiervoor zijn giften nodig omdat elke Stolperstein 120 Euro kost. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Wilt u meer weten klik dan hier voor de folder Stolpersteine.

Zodra het programma rond is zal dit in zijn geheel op de website komen. Nadat de voorzitter de avond afsloot kregen de vrienden de gelegenheid om het gebouw goed te bekijken en te ‘genieten’ van de nieuwe toiletruimte.