Tijdens een bezoek aan Auschwitz ontdekt Paul Glaser in een vitrine een koffer uit Nederland met zijn achternaam. Dit is voor hem het moment om het familiegeheim te onthullen; het verzwegen lot van tante Roosje.

Op 24 maart is het 5 jaar geleden dat de ‘Vrienden van de Synagoge Coevorden’ werd opgericht en dit wordt herdacht en gevierd door een multimediale presentatie (foto’s, filmclips, brieffragmenten, vertelling) door Paul Glazer. Hij brengt op deze manier het schokkende, ontroerende en meeslepende verhaal van zijn tante tot leven. Een uitzonderlijk en waar gebeurd verhaal dat je raakt in het diepst van je ziel en dat laat zien dat een scherp onderscheid tussen goed en fout in de oorlog niet bestaat.

Datum: dinsdag 24 maart 2020
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Synagoge te Coevorden, Kerkstraat 36. Op deze speciale avond vragen we geen entreekosten.
Opgave via: info@synagoge-coevorden.nl.