Op 10 december hebben wethouder Zwiers en de heren Siebum en Kuiper van het museum voor joodse geschiedenis in Coevorden een erfpachtovereenkomst getekend. Daarmee is de weg vrij voor overleg over de restauratie van de voormalige synagoge. Wethouder Zwiers gaf het belang van het behoud van zo’n historisch gebouw voor Coevorden aan en zegde toe zich ook in de toekomst in te zetten voor verdere samenwerking.