In de synagoge is donderdag 12 april 2018 de tiende Jom Hasjoa herdenking gehouden. Er werd herdacht hoe 146 Joden uit Coevorden, Dalen, Sleen en Meppen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. Het thema was “Hoop…” Er was grote belangstelling voor deze herdenking.

Na het welkomstwoord van voorzitter Ernst Rosenbaum van Stichting Synagoge Coevorden verzorgde Jeanet Regeling de inleiding, waarna kaarsen werden aangestoken door Thea Westerbeek. Daarna volgde het gedicht “Rustig slapen” van Elly en Rikkert, voorgedragen door Thea Westerbeek. Pastoor G. Mateman las het Kinah en wethouder J. Zwiers hield een toespraak over het thema Hoop. De herdenking kreeg een gezicht, door het voorlezen van de namen door dhr R.Renkema, mevr. G. Wagemaker en de leerlingen van De Nieuwe Veste Amina Osman en Milou Membre waarna twee minuten stilte werd gehouden.

Na het Kaddiesj door ds. A. Schipper en Onze Vader door pastoor T.T. Tjepkema, werden het Hatikva en het Wilhelmus staande gezongen. Mevrouw Westerbeek sloot de herdenkingsavond door aan 10 mensen een witte roos te overhandigen om bij het monument te leggen.

De dames G. Pos (fluit) en A.van der Beem (piano) verzorgden de muziek.