Dit jaar zal de Jom Hasjoa herdenking, net als in 2020, weer op afstand plaatsvinden in de voormalige synagoge te Coevorden. Het coronavirus zorgt nog steeds voor veel beperkingen en daarom kan een gezamenlijke herdenking in de synagoge niet plaatsvinden. Om de herdenking toch in ere te houden, worden op donderdagavond 8 april vanaf 19.00 uur alle namen genoemd van de vermoorde Joden in de gemeente Coevorden. Het Kaddisj wordt gebeden door onze voorzitter, mevrouw Wil Hein, en bij het monument worden witte rozen gelegd. Iedereen die de herdenking belangrijk vindt zou die dag om 19.00 uur, thuis 6 kaarsjes kunnen aansteken om even stil te staan bij de 6 miljoen vermoorde Joden. 145 mensen kwamen uit de gemeente Coevorden: 125 uit de stad Coevorden, 14 uit Dalen, 2 uit Meppen en 4 uit Sleen. De meeste mensen waren in de bloei van hun leven, maar ook ouderen en kinderen werden niet ontzien. 25 mensen waren boven de 65 jaar en 23 kinderen onder de 10 jaar. De oudste was 84 jaar: Mathilde Frenk-van Tijn, de jongste was 8 maanden: Sarina Jeannette Clara Frank. Op deze manier hebben we toch een gezamenlijke herdenking op afstand. Van de herdenking wordt een korte opname gemaakt die na 8 april op onze website is te bekijken.