Zaterdag 8 december 2018 trad Lenny Kuhr met haar programma ‘Het lied gaat door’ op in de synagoge te Coevorden. Omdat dit optreden samenviel met het Chanoeka feest, het licht feest, stak zij eerst zeven kaarsjes aan in de Chanoekia waarna het Ma’otsoer werd gezongen. Daarna ging zij verder met haar prachtige liedjes die zij op een enkeling na zelf heeft geschreven de afgelopen twee jaar. Lenny werd begeleid door de twee gitaristen Reinier Voet en Mischa Kool. In de pauze werden alle bezoekers getrakteerd door vrijwilligers van de synagoge op zelfgemaakte Chanoeka hapjes latkes en soefganiot. Dit viel bij iedereen in goede aarde en we kunnen spreken van een geslaagde avond in een uitverkochte synagoge.