Donderdag 17 november, om 19:30 uur, geeft Bep Braam een lezing over de positie van de Joden in de maatschappij van de Oudheid tot nu. De Joden zijn de eerste keer al in de 6e eeuw voor Chr. uit hun land verdreven door de Babyloniërs en dit wordt de eerste Joodse diaspora genoemd. Diaspora betekent ‘verspreiding’. Langzaam maar zeker kwamen steeds meer Joden in het oude vaderland terug, maar onder de Romeinse overheersing volgde in 135 na Chr. een Joodse opstand die mislukte. De Joden weigerden de Romeinse goden te aanbidden en er kwam een nieuwe diaspora.

Bep Braam, docent geschiedenis, zal tijdens haar lezing niet alleen ingaan op de oudheid, maar zij zal ook aandacht besteden aan de verhouding tussen Joden en andere volkeren in de huidige tijd.

De avond is bedoeld voor de vrienden van de Stichting Synagoge Coevorden (SSC), maar ook voor alle mensen die belangstelling hebben in het onderwerp.

U bent allen van harte welkom bij deze lezing. Deze avond is gratis, maar wel graag opgeven via: secretaris@synagoge-coevorden.nl