De lezing Stromingen in het Jodendom, door mevrouw J. W. (Wil) Hein, moest door het Coronavirus worden uitgesteld en wordt nu gehouden op donderdag 10 december om 19.30 uur in de voormalige synagoge te Coevorden.

Aanmelding van te voren is noodzakelijk en kan via: info@synagoge-coevorden.nl .

De entree bedraagt € 5,00, vrienden SSC betalen € 2,50.

Mensen denken soms dat ‘het Jodendom’ een monolithisch geheel is en veel mensen zien op televisie alleen een bepaald soort Jodendom – lange zwarte jassen, hoeden, baarden en peijes (pijpekrullen). Maar het Jodendom, net zoals het Christendom, bestaat uit verschillende stromingen, van ultra-Orthodox naar Reform, Liberaal en helemaal vrijzinnig. Ook zijn er veel mensen die zich niet verwant voelen met de Joodse religie, maar seculier zichzelf toch als Joods beschouwen.

Mevrouw Hein is lid van de Liberaal Joodse Gemeente Twente en voorzitter van Stichting Synagoge Coevorden. Zij zal in haar lezing op 19 november de volgende vragen beantwoorden: hoe zijn de verschillende stromingen ontstaan, vooral in het buitenland, hoe staan de stromingen tegenover elkaar en hoe zit dit in Nederland.