Na 80 jaar komt het zilveren Thoraschild, een van de gewijde synagogale goederen uit Coevorden, terug in de voormalige synagoge. Vanaf zondag 15 mei 2022, om 14.30 uur in de Kerkstraat 36, zal het zilveren Thoraschild voor twee maanden weer te zien zijn in de voormalige synagoge te Coevorden. Het schild is in 1919 door Philip Roos aan de Joodse gemeente van Coevorden geschonken en verdween in oktober 1942. Jan van Zijverden, conservator geschiedenis Drents Museum Assen, zal in een korte inleiding de geschiedenis, zwerftocht en aankoop van het schild toelichten.
Geen entreekosten
Opgave via: info@synagoge-coevorden.nl