Op zondag 4 oktober 2020, 78 jaar nadat bijna alle Joden uit Coevorden zijn weggevoerd, heeft SSC het boek ‘Nog 12 wilden onderduiken’. Het Joodse leven in Coevorden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en het onderduikverhaal van Izak Kan uitgegeven.

Tot nu toe was weinig bekend over het leven van de in Coevorden wonende Joden en de verhouding tussen Joden en niet-Joodse Coevordenaren vlak voor en tijdens de bezetting. Dit boek maakt veel duidelijk over de leefwijze van de Coevorder Joden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Maar ook over wie onderdoken en waar de Joodse Coevordenaren onderdoken en wie hen daarbij hielpen. Van de 142 Joden die in 1942 in Coevorden woonden, hebben 17 de Holocaust overleefd. Dit is maar een schamele 12 procent. Het boek beschrijft ook welke Coevordenaar zich vooral heeft ingezet om een onderduikadres te vinden voor de Coevorder Joden en hoe het de onderduikers verging tijdens de bezetting.

Het boek kost € 19,95 en is te koop bij de synagoge en bij de Readshop te Coevorden.

De foto’s zijn van Bep Houwen.