Na 77,5 jaar werd er op 14 februari 2020 weer een Joodse dienst gehouden in de voormalige synagoge te Coevorden. Dat deze dienst heel bijzonder was, bleek wel uit de grote belangstelling. Circa 80 mensen woonden de dienst bij. Onder de belangstellenden waren ook de achterkleindochter en achter achterkleinzoon van Comprecht en Marjanne Sanders-Frank en de familie Hekscher. Ruth mocht de kaarsen aansteken en voor haar zoon Amos werden de kinderzegeningen uitgesproken. Voor al die mensen die de dienst gemist hebben zal deze in de toekomst nog eens georganiseerd worden.