Op donderdag 29 augustus is onder grote belangstelling de tentoonstelling Mechajee Hameetiem,die de doden doet herleven geopend. Jan Zwiers, wethouder van Coevorden, heeft samen met Ineke Kruizinga, vrijwilligster, eerst de geheel verbouwde bovenverdieping geopend, waarna Eduard Huisman, consul-beheerder NIK Begraafplaatseneen referaat heeft gehouden over de Joodse gewoonten met betrekking tot het begraven en het onderhoud van de Joodse begraafplaatsen. Arthur Vis, ambassadeur voor SSC bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen en omgeving heeft daarna de tentoonstelling geopend. Op de tentoonstelling zijn niet alleen veel voorwerpen te zien rond sterven, dood en begraven, maar ook foto’s van alle 21 Drentse Joodse begraafplaatsen en de begraafplaats in het Groningse Leek en het Duitse Neuenhaus.