PLAATSEN VAN STOLPERSTEINE (struikelstenen) IN COEVORDEN.
Op 5 oktober 2016 zullen er voor de derde keer een aantal Stolpersteine in Coevorden worden gelegd.

Met deze stenen worden onder de Naziterreur omgekomen Joodse medeburgers herdacht. Voor woningen waar Joden hebben gewoond worden dan kleine gedenkstenen gelegd. In de Stolpersteine (struikelstenen), die van boven in messing zijn uitgevoerd, staat de naam, de geboortedatum en de datum met plaats waar hij of zij is omgekomen gegraveerd. Op deze wijze willen wij de omgekomen medeburgers hun plaats terug geven in onze leefgemeenschap: “Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is”. De stenen zijn bedoeld om de voorbijganger figuurlijk te laten struikelen en aan te zetten tot nadenken.

Voorafgaand aan het leggen van deze struikelstenen is er een bijeenkomst in de Synagoge aan de Kerkstraat 36, aanvang 14.00 uur. Onder de aanwezigen zullen, naast de nabestaanden, ook vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders aanwezig zijn, om samen stil te staan bij het verlies van deze kostbare Coevordenaren. Door het leggen van de struikelstenen mogen we de stad Coevorden ook weer een stukje van zijn historie teruggeven, waarin de joodse gemeenschap zo´n belangrijke plaats heeft gehad. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst en aansluitend het leggen van de stenen bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten in de Synagoge onder het genot van een kopje koffie.

Geef u nu al vast op als Donateur voor één of meerdere stenen á raison van € 125, — per stuk. Bankrekening: NL07 RABO 0302753516. U kunt natuurlijk ook de kosten gaan delen met uw buurtgenoten.

Belangstellenden worden verzocht zich om 14.00 uur te verzamelen in de voormalige synagoge te Coevorden.