Het leggen van Stolpersteine op dinsdag 27 oktober 2020 gaat niet door in verband met het oplopen van de Coronabesmettingen. De Stolpersteine die in de Aleida Kramerstraat, de Van Heutszsingel en in de Friesestraat gelegd zouden worden liggen al klaar in de synagoge en zullen nu in het voorjaar van 2021 worden gelegd. Omdat hierna nog 77 Stolpersteine gelegd moeten worden, doet het bestuur van SSG een oproep om giften, voor minimaal 9 Stolpersteine voor de Kerkstraat. Zodat deze ook in het voorjaar van 2021 gelegd kunnen worden. Een Stolperstein kost € 132, – en daarvoor is elke gift welkom.

U kunt geld overmaken op rekeningnummer NL07RABO0302753516, ten name van SSC onder vermelding van Stolpersteine.