Op 10 december hadden we eindelijk weer een activiteit in de synagoge. Onze voorzitter, Wil Hein, hield een boeiende lezing over de verschillende stromingen die er in het Jodendom zijn. Daarin verschilt het Jodendom niet van andere grote wereldgodsdiensten.

Omdat Chanoeka was begonnen werden eerst de kaarsen aangestoken en het bijbehorend gebed uitgesproken. Daarna vertelde Wil dat de twee groepen Joden, de Sefarische uit Zuidwest-Europa en de Asjkenazische uit Oost-Europa zich over de wereld hebben verspreid. Iedere groep ontwikkelde zijn eigen rituelen, van heel liberaal tot zeer orthodox. De liberale Joden gaan zelfs zo ver dat zij muziek maken en zingen tijdens de bijeenkomsten in de sjoel. De groepen met verschillende opvattingen bekritiseren elkaar soms fel.

Een geslaagde avond, gezien de vragen voor Wil en het napraten na afloop.