Op 10 november 2018 werd de Kristallnacht herdacht met een grensoverschrijdende studiedag in de synagoge. De belangstelling was enorm te noemen want circa 80 mensen bezochten deze dag die georganiseerd was door de Stichting Over en Weer, das Heimatmuseum Leer en Stichting Synagoge Coevorden (SSC). Door subsidie van de EDR was deze dag mogelijk gemaakt.

Door mevrouw Kösters, Bürgermeisterin Samtgemeinde Emlichheim en de heer Bouwmeester, burgemeester van Coevorden werden de studiedag en de tentoonstelling over de Kristallnacht geopend. Als dank daarvoor kregen zij het eerste exemplaar van het tweetalig boekje over de Kristallnacht dat door SSC is uitgegeven.

In Nederland is het woord Kristallnacht gebruikelijk, maar in Duitsland spreekt men van de Reichspogrom of de November Pogrom omdat de naam Kristallnacht afkomstig is van de nazi’s.

Vier sprekers, twee Nederlandstalig en twee Duitstalig, vertelden allen vanuit een ander gezichtspunt over de Novemberpogrom en zijn gevolgen.

Aldert Timmer vertelde over de opkomst van het antisemitisme en de aanleiding tot de pogrom.

Menna Hensman ging in op de rol van de daders in de stad Leer en vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de NSDAP-burgemeester van deze stad de leiding had over zo’n verschrikkelijke terreur tegen een gedeelte van zijn bevolking.

Daarna was het lunchpauze en overal in het gebouw zag je mensen onder het nuttigen van soep en broodjes nog napraten over de lezingen.

Na de middag sprak Bruno Schachner over de verdrijving van de Joden uit Ostfriesland die via Berlijn, het getto Lódz naar de vernietigingskampen werden getransporteerd.

Tot slot vertelde Klaas de Jong over de reactie van de Nederlandse pers en de Nederlandse staat op wat de Duitse Joden in de jaren 1930-1940 was aangedaan.

De dag werd afgesloten met een discussie.

Het was geen gezellig thema dat de bezoekers met elkaar bespraken. Toch ging iedereen met meer kennis over deze verschrikkelijke gebeurtenis, die de opmaat was voor het vermoorden van 6 miljoen Joden, aan het eind van de dag weer naar huis. Het was in ieder geval voor alle aanwezigen duidelijk dat we de nazi daden niet mogen vergeten en dat we hun slachtoffers steeds weer moeten herdenken.