De tentoonstelling in de voormalige synagoge is uitgebreid met een Pesachtafel. Pesach is een van de belangrijkste feesten in het jodendom en hiermee wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte herdacht. Pesach duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 15e dag van de maand Nisan. Nisan is de eerste maand van het joodse Bijbelse jaar. Op onze tafel staat een sederschotel met daarop verschillende soorten voedsel die een symbolische betekenis hebben. Zo herinnert bitter kruid (mierikswortel) aan de slavernij, peterselie aan de lente en zout water aan tranen van verdriet. Er ligt een boek (Haggada) waaruit het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt gelezen.