Op donderdag 28 juni presenteerden leerlingen uit 3-havo van scholengemeenschap De Nieuwe Veste de door hen geschreven ‘verzetsportretten’ in de voormalige synagoge. Deze biografieën vertellen het verhaal van tien verzetsstrijders.

Tijdens de bezetting besloten deze mannen iets te doen tegen bijvoorbeeld de tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland en de deportatie van joden. In 1943 pleegden zij daarom bijvoorbeeld aanslagen op de gemeentehuizen van Stadskanaal en Exloo. Zij kregen voor hun acties de doodstraf en werden bij Assen gefusilleerd. Hun lichamen werden op 20 september 1943 in Kamp Westerbork gecremeerd. Tegenwoordig staat het ‘Verzetsmonument’ op hun graf.

Dankzij een samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork konden de leerlingen deze tien mannen een gezicht geven. De door hen geschreven biografieën worden later dit jaar op de website verzetsportretten.nl geplaatst. Ook wordt de door hen gevonden informatie door het Herinneringscentrum gebruikt voor een nieuw (digitaal) informatiebord bij het Verzetsmonument.

Er was veel aandacht voor de presentaties. In de synagoge waren maar liefst bijna 70 belangstellenden aanwezig. Toch lieten de leerlingen zich niet van de wijs brengen en hielden een sterk verhaal.