Op maandag 10 december 2018 om 8.30 uur, wordt de erfpachtovereenkomst getekend in de synagoge te Coevorden door wethouder Zwiers en de heren Gerard Siebum en Ben Kuiper. De bestaande constructie die in januari 2017 was overeengekomen tussen de gemeente en SSC, bleek niet het beoogde effect te hebben. Het was namelijk erg moeilijk om fondsen te krijgen voor de renovatie van het gebouw zolang dit in eigendom van de gemeente Coevorden was. In overleg met de gemeente, financiers en SSC is daarom besloten om een Beheerstichting op te richten die nauw gelieerd is aan SSC, maar waarin het beheer van het gebouw kan worden ondergebracht. De heer Siebum is voorzitter van Stichting Beheer Onroerend Goed Synagoge Coevorden (SBOGSC) en Kuiper is de penningmeester. Vrienden en belangstellenden zijn van harte welkom bij de ondertekening.