Comité van aanbeveling Stichting Synagoge Coevorden (SSC) is 12 januari 2017 geïnstalleerd. Dit Comité bestaat uit personen die zeer betrokken zijn in het maatschappelijk veld, politiek en bedrijfsleven. Met hun inzet en betrokkenheid leveren zij een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de SSC.

Lees meer