Over uiteenlopende onderwerpen die gerelateerd zijn aan het Joodse leven in Coevorden en omgeving zullen twee keer per jaar op de bovenverdieping van de rabbi woning tijdelijke tentoonstellingen worden ingericht.

De bevrijding van de concentratie- en vernietigingskampen
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Europa werd bevrijd van Nazi-Duitsland. In de voormalige synagoge te Coevorden wordt stilgestaan bij de bevrijding van de concentratiekampen door deze tijdelijke tentoonstelling. De tentoonstelling bevat uniek materiaal uit Auschwitz, Dachau, Theresienstad en het doorgangskamp te Westerbork.

Door de synagoge te Coevorden is veel materiaal verzameld over de concentratie- en vernietigingskampen, zowel in Nederland als in Duitsland, Polen, Oostenrijk en Tsjechoslowakije. Naast aandacht voor de bevrijding van de kampen zijn er ook foto’s en attributen die iets vertellen over het leven in de kampen. Verder beschikt de synagoge over voorwerpen van Joodse mensen uit Drenthe, voorwerpen die zij in het doorgangskamp te Westerbork hebben achtergelaten of aan buren in bewaring hebben gegeven.

Bij de opening van de tentoonstelling waren o.a. aanwezig:
Opperrabbijn Jacobs,
Gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe
Burgemeester Bouwmeester van Coevorden

Mechajee Hameetiem
Op donderdag 29 augustus 2019 is de geheel verbouwde bovenverdieping van de leraarswoningwoning naast de synagoge weer in gebruik genomen en vanaf die datum is daar de tentoonstelling Mechajee Hameetiem, die de doden doet herleven, te zien. De bovenverdieping en de tentoonstelling zijn geopend door Jan Zwiers, wethouder van de gemeente Coevorden en Arthur Vis, ambassadeur voor SSC bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen en omgeving.

Op de tentoonstelling zijn veel unieke Joodse voorwerpen te zien die te maken hebben met sterven, dood en begrafenisrituelen in de Joodse samenleving. Daarnaast zijn alle Joodse begraafplaatsen in Drenthe gefotografeerd en van Neuenhaus, Duitsland. Van de begraafplaatsen is een collage te zien op de tentoonstelling. Ook zal uitleg worden gegeven over de symbolen die op de grafstenen staan.

In de hele wereld hebben mensen hun eigen symbolen en rituelen rond het sterven en de dood. De symbolen rond de dood zijn in het Jodendom aangepast aan de Joodse levensopvatting en dan met nadruk op ‘leven’. Het Jodendom gaat ervan uit dat het leven oneindige waarde heeft. Het aardse leven is niet alles, het is slechts een voorbereiding in het voorportaal en die voorbereiding moet goed zijn.

Een begraafplaats is voor de Joden geen griezelig oord, maar de ‘woning der graven’ en moet met eerbied worden betreden en onderhouden. Het gemaaide gras wordt niet verwijderd, maar bij elkaar geharkt en moet vergaan op de begraafplaats. Een dode wordt met rust gelaten. Het graf wordt niet geruimd om weer opnieuw te worden gebruikt. Een Joodse begraafplaats ligt in ‘ongereptheid’ te wachten op het ‘einde der dagen’. Joodse begraafplaatsen worden regelmatig bezocht, het betekent dan dat men op bezoek gaat bij de overledene om voor zijn/haar zielenheil te bidden.

De tentoonstelling is te zien tot en met zaterdag 28 december 2019.

Vanaf 23 januari 2020 zal de foto tentoonstelling: 75 jarige bevrijding van de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog te zien zijn in de synagoge.

Kristallnacht tentoonstelling
Op zaterdag 10 november 2018 is de tijdelijke tentoonstelling over de Kristallnacht geopend door mevrouw Daniëlla Köster, Gesamtbürgermeister van Emlichheim en de heer Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 vond in Nazi-Duitsland de Reichspogrom ofwel de Kristallnacht plaats. De term Kristallnacht verwijst naar de vele gesneuvelde ruiten van Joodse huizen, synagogen en winkels. Aanvankelijk meldde het nazi-regime dat 267 synagogen in brand waren gestoken, grofweg 7500 winkels waren verwoest en 92 Joden waren vermoord. Recent onderzoek toont echter aan dat de cijfers vele malen hoger liggen. Zo gaat men tegenwoordig uit van meer dan 1.500 vernielde synagogen, 400 vermoorde Joden en er werden grofweg 30.000 Joodse mannen naar concentratiekampen gedeporteerd. Ook veel Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Deze explosie van antisemitisch geweld was het begin van de volledige uitsluiting en uiteindelijk de vernietiging van miljoenen Europese Joden. Hiermee vormt de Kristallnachtherdenking bij uitstek een gelegenheid om stil te staan bij het verleden en blijvend te waarschuwen tegen vormen van antisemitisme, racisme en uitsluiting in de huidige maatschappij.

Er is een korte film te zien in de synagoge over deze progrom en er is een boekje uitgegeven over dit thema. Zowel de film als het boekje zijn in de Nederlandse als in de Duitse taal. De tentoonstelling en de film zijn nog tot en met april 2019 te zien.

Tentoonstelling Drentse Synagogen
Op zaterdag 23 juni is de nieuwe tentoonstelling ‘Drentse synagogen, toen en nu (1799-2018)’ geopend door de commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma. Drenthe heeft in totaal waarschijnlijk achttien (huis)synagogen gehad waarvan nu nog zes gebouwen staan. De voormalige synagogen in Assen en Hoogeveen worden nu gebruikt als christelijke kerk, het gebouw in Veenhuizen is omgebouwd tot kantoor, de gebouwen in Emmen en Zuidlaren worden nog gebruikt voor gebedsdiensten en de voormalige synagoge te Coevorden is nu in gebruik als ‘museum en Verhalen Centrum over de joodse bevolking in Drenthe en de grensstreek’.

In de tentoonstelling zijn niet alleen foto’s te zien van de Drentse synagogen, maar ook voorwerpen die afkomstig zijn uit de voormalige synagoge te Assen. Deze voorwerpen zijn in bruikleen afgestaan door het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Tevens is een kopie van de gevelsteen uit de voormalige synagoge te Borger te bewonderen. In het bijbehorende tentoonstellingsboekje staat de bouwgeschiedenis van de synagogen beschreven en de moeizame weg die de joodse dorpsbewoners vaak moesten bewandelen om hun synagoge te kunnen bouwen. Het boekje kost € 6,- en is te koop in de synagoge of te bestellen via info@coevorden-synagoge.nl. Indien het boekje moet worden opgestuurd worden er portokosten gerekend.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 29 december 2018.

Van het tentoonstellingsboekje van de vorige tentoonstelling zijn nog een aantal exemplaren te koop. In dit boekje staan de verhalen beschreven van de Joodse mensen die zijn weggevoerd en vermoord. Het boekje is te koop in de synagoge voor € 5,-